Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG houdt in dat in alle landen van de Europese Unie dezelfde privacywetgeving wordt gehanteerd. Door deze wetgeving wordt uw privacy nog beter gewaarborgd. Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring. Hierin vertellen wij welke gegevens we van u gebruiken en wat we ermee doen. En natuurlijk vertellen wij u ook hoe we uw gegevens beschermen.

Multifoon Hifi, gevestigd aan Claes de Vrieselaan 111b, 3021JH Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen via telefoonnummer (010)-2518888 of email info@multifoon.nl

Wat we verzamelen

Als u onze website bezoekt, is het enige dat we verzamelen het gedrag op de website. We registreren geen IP-adressen en zijn niet bezig om IP-adressen aan personen te koppelen. De reden dat we gedragingen op de website bestuderen is dat we onze uiterste best doen is voor de optimalisatie van de website.

In de winkel zullen we bij het maken van een afspraak vragen naar een naam en telefoonnummer. De reden dat we naar een naam vragen is dat we op basis hiervan een afspraak kunnen inplannen. De reden dat we naar een telefoonnummer vragen is dat we in het geval van een tussenkomst u tijdig op de hoogte kunnen brengen.

Zodra u overgaat tot de aanschaf bij ons in de winkel, dan vragen we naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De reden dat we het adres vragen is dat we de producten doorgaans bij u thuis afleveren of laten bezorgen. De reden dat we vragen naar een telefoonnummer is om u op de hoogte te houden van de bestelprocedure. Tot slot vragen we naar een emailadres om u een digitale versie van de orderbevestiging en factuur toe te sturen.

Voor de uitvoering van een reparatie vragen we eveneens om de bovengenoemde informatie. Hierop zal echter informatie worden aangevuld die betrekking heeft tot het product dat u wilt laten repareren.

Alle bovengenoemde gegevens blijven uitsluitend toegankelijk voor Multifoon Hifi en heeft geen ander doel dan waarvoor het gevraagd wordt.

Wat we doen met informatie

De informatie die u aan ons verstrekt zal uitsluitend gebruikt worden voor de verwerking van de bestelling of voor het plaatsen van afspraken in de winkel of bij u thuis. Alle informatie en gegevens die u ons verstrekt houden we geheim voor derden. U kunt er dan ook vanuit gaan dat we geen informatie doorverkopen aan derden. Ook de softwarepartners waar we mee werken (Teamleader voor facturatie, Microsoft Outlook voor mailconversaties) zullen geen vertrouwelijke informatie delen.

In het geval van een reparatie wordt met een technische dienst (bv Audio Service, Hanex Service, Creato) contact gezocht om het door u aangeboden apparaat te laten herstellen. We zullen dan ook het reparatieformulier met hierop uw gegevens overhandigen zodat de techneut zijn werk kan uitvoeren. In het geval van een garantieclaim zijn we tevens verplicht om een kopie van de aankoopnota in ongewijzigde vorm aan te leveren.

Beveiliging

We doen er alles aan om onze en uw gegevens te beschermen voor kwaadwillenden en derden. De gegevens die we opslaan op de servers zijn beveiligd en versleuteld.

Multifoon Hifi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@multifoon.nl of telefonisch 010-2518888.

Cookies

Multifoon Hifi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Multifoon Hifi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@multifoon.nl.

Externe links

Op onze website zijn meerdere links opgenomen om de informatievoorziening te verbeteren. We maken hierin een onderscheid tussen interne links en externe links. De interne links zijn praktische doorverwijzingen naar andere pagina’s op onze website. U zult hiervan niks merken. De externe links zijn verwijzingen naar andere websites. Het kan zijn dat de eigenaar van deze website (fabrikant, importeur) een andere invulling geeft aan de privacyverklaring. Omdat de AVG door de Europese Unie is gefaciliteerd kan het daardoor uiteraard voorkomen dat een website van buiten Europa anders met uw gegevens omgaat.